Follow us on

Kafshë në kaptivitet, buzë liqenit artificial të Tiranës mbahet në kafaz dy kaproj

Kafshë në kaptivitet, buzë liqenit artificial të Tiranës mbahet në kafaz dy kaproj
Shumë pranë liqenit artificial të Tiranës, në një bar mbahen në kaptivitet një kaproll dhe një sorkadhe (Capreolus capreolus). Sipas raportimit qe ka ardhur pranë portalit syrigjelber.info kafshët përdoren si atraksion turistik për klientët e lokalit. Ky lloj është I mbrojtur dhe gjendet në listën e kuqe e florës dhe faunës së Shqipërisë (2013) me një status “Vulnerabël”. Kaprolli mbrohet nga një bazë e gjerë ligjore, duke përmendur këtu ligjin për moratoriumin e gjuetisë, “Për Mbarojtjen e Biodiversitetit”, “Për Mbrojtjen e Faunës së Egër” etj.
Related Posts