Follow us on

Fushezat e gjuetarëve të paligjshëm vazhdojnë të popullojnë ligatinën Sektori Rinia–Fllakë

Fushezat e gjuetarëve të paligjshëm vazhdojnë të popullojnë ligatinën Sektori Rinia–Fllakë
Ndonëse prania e fushezave në ligatinën e Fllakës është raportuar disa herë nga portal syrigjelber.info, ato vazhdojnë të qendrojën dhe që mund të përdoren nga gjuetarët e paligjshëm. Ashtu siç shihet edhe nga fotografitë e raportuara më parë, të njëjtat fusheza qëndrojnë edhe në ditët e sotme.
Related Posts