Follow us on

Tiranë, veç perimeve në pazar shiten edhe breshka të zakonshme

Tiranë, veç perimeve në pazar shiten edhe breshka të zakonshme
Raste te krimeve mjedisore nuk ndodhin vetëm në zonët rurale por edhe në ato urbane, duke përfshirë këtu edhe kryeqytetin. Një raportim krejt i padëgjuar më parë ka ardhur në portalin syrigjelber.info, ku një breshkë e zakonshme (Testudo hermani) mbahet në kaptivitet dhe tentoheshe të shitej në tregun e Pazarit të Ri në Tiranë. Ky lloj gjendet në listën e kuqe e florës dhe faunës së Shqipërisë (2013) me një status “Least concern (Near threaten)” ndërsa sipas IUCN-s ka një status “Least concern”. Breshka e zakonshme mbrohet nga një bazë e gjerë ligjore, duke përmendur këtu ligjin për moratoriumin e gjuetisë, “Për Mbarojtjen e Biodiversitetit”, “Për Mbrojtjen e Faunës së Egër” etj.
Related Posts