Follow us on

Gjuetia e paligjshme në Durrës, fusheza dhe gëzhoja armësh gjuetie

Gjuetia e paligjshme në Durrës, fusheza dhe gëzhoja armësh gjuetie
Mjafton vetëm një udhëtim drejt Lagunës Fllakë-Sektori Rinia, në veri të qytetit të Durrësit për të parë që gjuetia e paligjshme vazhdon, pa kurrfarë shqetësimi. Si nuk ka ndodhur ndonjëherë, në një hapsirë shumë të vogël, buzë ligatinave të kësaj zonë gjenden rreth 9 fusheza të cilat deri para 4 muajsh nuk ekzistonin. Veç fushezave, në zonë mund të shohesh me sy të lirë edhe gëzhoja të cilat përdoren për armët e gjuetisë. Ligatina Fllakë – Sektori Rinia është konisderuar si një ndër zonat më rëndësi të lartë për biodiversitetin si dhe zonë tepër e rëndësishme për shpendët.
Related Posts